Дене тәрбиесі

Қосалқы станциялар мен тарату тораптары желілерінің электржабдығы

Электр тораптарының электржабдығын пайдалану, жөндеу және баптау

Релелік қорғаныс электр автоматикасы

Электрмен қамтамасыздандыру тораптарын басқару және байланыс

Электр энергиясын есепке алу және ұйымдастыру

Сала экономикасы

Нарық еңбегіне бейімдеу

Акмеология

Физическая культура

Электрооборудование линий электропередачи подстанций и распределительных сетей

Эксплуатация, ремонт и наладка электрооборудования электрических сетей

Релейная защита и электроавтоматика

Управление сетями электроснабжения и связь

Организация и системы учета электроэнергии

Экономика отрасли

Адаптация на рынке труда

Акмеология