Дене тәрбиесі

Философия негіздері

Электрлік өлшемдер

Электр машиналары және трансформаторлар

Компьютерлік технология негіздері

Кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттарды электрмен қамсыздандыру

Электржетегін автоматты басқару

Кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттардың электржабдығы

Электржабдығын пайдалану және жөндеу

Электр жабдықтарын монтаждау негіздері

Кәсіби үштілділік(факультатив)

Өлкетану (факультатив)

Кәсіпкерлік қызмет негіздері (факультатив)

Электр монтаждық оқу практикасы

Өндірістік электроника негіздері

Электржабдығын баптау

Энергетика саласындағы жаңа технологиялар

Өрт және жарылыс қауіпті мекендердің электрқондырғылары мен электржабдығы

Электронды үкімет және кибердемократия(факультатив)

Қазақстан құқығы(факультаив)

Креативті ойлау (факультатив)

Физическая культура

Основы философии

Электрические измерения

Электрические машины и трансформаторлар

Основы компьютерной технологии

Электроснабжение предприятий и гражданских зданий

Автоматическое управление электроприводом

Электрооборудование предприятий и гражданских зданий

Эксплуатация и ремонт электрооборудования

Охрана труда

Основы электрического монтажа

Профессиональное трехязычие (факультатив)

Краеведение (факультатив)

Основы предпринимательской деятельности(факультатив)

Электромонтажная учебная практика