Алғашқы әскери дайындық

Кәсіптік орыс тілі

Кәсіптік шет тілі

Дене тәрбиесі

Мәдениеттану

Философия негіздері

Экономика негіздері

Саясаттану және әлеуметтану негіздері

Техникалық механика негіздері

Электротехниканың теориялық негіздері

Электротехникалық материалдар

Өндірістік электроника негіздері

Электр жетек негіздері

Кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттардың электржабдығы

Энергетика саласындағы жаңа технологиялар

Өрт және жарылыс қауіпті мекендердің электрқондырғылары мен электржабдығы

Электронды үкімет және кибердемократия(факультатив)

Қазақстан құқығы (факультатив)

Кәсіби үштілділік(факультатив)

Креативті ойлау (факультатив)

Танымдық оқу практикасы

Слесарлық оқу практикасы

Қазақстан тарихы

Электрлік өлшеулер

Өзін - өзі тану (факультатив)

Өлкетану(факультатив)

Начальная военная подготовка

Профессиональный казахский язык

Профессиональный иностранный язык

Физическая культура

Культурология

Основы философии

Основы экономики

Основы политологии и социологии

Основы права

Черчение

Основы технической механики

Теоретические основы электротехники

Электротехничекие материалы

Основы промышленной электроники

Основы электропривода

Электрооборудование предприятий и гражданских зданий

Новые технологии в области энергетики

Электрооборудование и электроснабжение взрыво и пожарн помещениях

Электронное правительство и кибердемократия(факультатив)

Казахстанское право (факультатив)

Профессиональное трехязычие(факультатив)

Креативное мышление (факультатив)

Ознакомительная практика

Слесарная практика

История Казахстана

Электрические измерения

Краеведение (факультатив)