Дене тәрбиесі

Өндірістік экономика және басқару

Технологиялық процестерді автоматтандыру және саланың ТПБАЖ

Автоматты қондырғыларды пайдалану

Автоматты жүйелерді жобалау негіздері

Нарық еңбегіне бейімдеу

Акмеология

Физическая культура

Экономика и управление производством

Автоматизация технологических процессов и АСУТП отрасли

Эксплуатация автоматических устройств

Основы проектирования систем автоматизации

Адаптация на рынке труда (факультатив)

Акмеология (факультатив)