Дене тәрбиесі

Философия негіздері

Электр машиналар және электржетегі

Электроника және микроэлектроника негіздері

Автоматтандыру құралдарының тетіктері мен түйіндері

Метрология негіздері және технологиялық бақылау құралдары

Сала процестері мен аппараттары

ЭЕМ және автоматтандырылған жүйелер

Еңбекті қорғау және өндірістік экология негіздері

Технологиялық процестерді автоматтандыру және саланың ТПБАЖ

Автоматтық реттеу және реттеуіштер

Автоматтық құрылғыларды пайдалану

Автоматтандырылған жүйелерді жобалау негіздері

Отбасының этикасы мен психологиясы (факультатив)

Өлкетану (факультатив)

Кәсіпкерлік қызмет негіздері (факультатив)

"КИП" оқу практикасы

Экономика негіздері

Мемлекеттік тілде іс қағаздарды жүргізу

Сала технологиясының негіздері

Әлемдік жаһандану (факультатив)

Кәсіби үштілділік(факультатив)

Физическая культура

Основы философии

Электрические машины и электропривод

Основы электроники и микроэлектроники

Детали и узлы средств автоматизации

Основы метрологии и средств технологического контроля

Процессы и аппараты отрасли

ЭВМ и автоматизированные системы

Охрана труда и основы промышленной экологии

Автоматизация технологических процессов и АСУТП отрасли

Автоматическое регулирование и регуляторы

Эксплуатация автоматических устройств

Основы проектирования систем автоматизации

Этика и психология семейной жизни (факультатив)

Краеведение (факультатив)

Основы предпринимательской деятельности (факультатив)

Учебная практика "КИП"

Основы экономики

Основы права

Делопроизводство на государственном языке

Основы технологии отрасли

Мировое развитие(факультатив)

Профессиональное трехязычие(факультатив)